Erasmus+ „Mobilność kadry”

Rok szkolny 2015/2016Możliwość komentowania Erasmus+ „Mobilność kadry” została wyłączona

RUSZYŁ NOWY PROJEKT W ZSP w Dobrzyniewie Dużym Erasmus+ „Mobilność kadry”

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. 

Erasmus+ Edukacja szkolna– http://erasmusplus.org.pl/  to sektor realizujący akcje 1 i 2 programu Erasmus+ w odniesieniu do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Kontynuuje tradycje programu Comenius, działającego w latach 2007-2013. Erasmus+ Edukacja szkolna promuje również udział w działaniach scentralizowanych programu Erasmus+ (akcja 3),zarządzanych przez Agencję ds. Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) w Brukseli.

Nasza szkoła po rozstrzygnięciu konkursu i uzyskaniu akceptacji projektu
„Zmieniamy życie, otwieramy umysły-podnoszenie  jakości   pracy  działalności szkoły.”  otrzymała dofinansowanie na jego realizację.
Szkoła uczestniczy w  Akcji 1 Mobilność kadry.http://erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/akcja-1/

Projekty realizowane w ramach tej akcji mają na celu podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia oraz kompetencji pracowników szkoły poprzez dofinansowanie różnych form doskonalenia zawodowego za granicą, takich jak job shadowing, kursy metodyczne oraz staże. Udział w projekcie umożliwia szkole poprawę jakości pracy w wybranych obszarach oraz nawiązanie lub pogłębienie współpracy międzynarodowej. Uczestnicy projektów – nauczyciele i szeroko rozumiana kadra edukacyjna – zyskują szansę poznania nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania, które można wykorzystać w codziennej pracy dydaktycznej, oraz zdobycia praktycznych doświadczeń, które pomogą w realizacji celów całej instytucji.

Uczestnicy projektu  otrzymali dofinansowanie na:

  • udział pracowników szkoły w wyjazdach zagranicznych, dających im możliwość obserwacji zajęć dydaktycznych w szkole partnerskiej za granicą (job shadowing) w Danii oraz Finlandii;
  • szkolenia dla kadry edukacyjnej w formie:
    • udziału w kursach lub szkoleniach zagranicznych w Wielkiej Brytanii, na Malcie oraz we Włoszech;

Zrozumienie i uznanie znaczenia poziomu kwalifikacji kadry nauczycielskiej w procesie kształcenia, większe zrozumienie i wrażliwość na różnorodność socjalną, językową i kulturalną, jak również wychowania uczniów jest dla nas bardzo istotne . Nabiera ono jeszcze większego znaczenia w odniesieniu do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Wspieranie uczniów doświadczających trudności czy posiadających szczególne zdolności, oprócz umiejętności dydaktycznych, wymaga od nauczycieli  opanowania szeregu umiejętności psychospołecznych  takich jak budowania prawidłowych relacji, skutecznej komunikacji,  czy konstruktywnego rozwiązywania problemów i konfliktów.

Realizacja projektu pozwoli na podniesienie kompetencji kluczowych nauczycieli (a w dalszej perspektywie uczniów), niewątpliwie zwiększy komunikację kadry w języku angielskim, podniesie umiejętności informatyczne nauczycieli. Zdobyta wiedza i umiejętności oraz praktyka będą doskonałym narzędziem do pracy z dziećmi, promocji szkoły oraz dzielenia się przykładami dobrych praktyk z innymi. Stworzy również możliwości rozwoju zawodu i kariery zawodowej, jak również możliwość  wyrównania szans edukacyjnych naszych dzieci na tle  rówieśników z  dużych miast oraz innych krajów Europy.

© 2015 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym.
Projekt i realizacja: whitehill.eu

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Zamknij