Dla rodzica

II Podlaska Konferencja Rad Rodziców – 26.11.2019 w Białymstoku

Fundacja „Rodzice Szkole” i Podlaski Kurator Oświaty zapraszają na II Podlaską Konferencję Rad Rodziców. Wydarzenie skierowane do rodziców, dyrektorów, nauczycieli i wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem rad rodziców odbędzie się 26.11.2019 w Białymstoku. więcej


Opieka zdrowotna i stomatologiczna dla uczniów szkoły

INFORMACJA DLA RODZICÓW


Zagrożenia związane z elektronicznymi papierosami

Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy, tak samo jak tradycyjne papierosy, uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie.

E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ją przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów (MEN)


Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2019/2020


Szanowni Rodzice,
proszę o zapoznanie się z listem Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców


Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży!

Projekt Cyfrowobezpieczni


Szanowni Rodzice, zachęcamy do zapoznania się z problematyką

Zapobieganie i zwalczanie wszawicy u dzieci i młodzieży

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m15&mi=739&mx=0&ma=31400 – komunikat Ministerstwa Zdrowia

http://problem-z-glowy.pl/strefa-rodzicow/


Szanowni Rodzice uczniów klas III gimnazjum!

 Bardzo proszę o zapoznanie się z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 (treść w załączniku – EG 2018 Komunikat o dostosowaniach).

Z poważaniem,

Ewa Rzemieniecka

p.o. dyrektora szkoły


Bezpieczne korzystanie z zasobów internetu przez uczniów, w tym z gier komputerowych:

• Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry
komputerowe.
• Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
• Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
• Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI www.pegi.info
• Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
• Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
• Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
• Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
• Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami. Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań

Gdzie uzyskać pomoc?

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
Pomoc telefoniczna dla rodziców 800 100 100

Ulotka-gry komputerowe


Szanowni Państwo,

wspólnie z innymi instytucjami z terenu gminy Dobrzyniewo Duże realizujemy Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2012 – 2020.

Zjawisko przemocy w rodzinie przybiera różne formy i może przydarzyć się każdemu. Osoby, których dotyczy ten problem muszą szukać pomocy instytucji świadczących profesjonalną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, psychiatryczną i prawną.

Poniżej zamieszczamy informacje, które być może przydadzą się Państwu w walce o życie bez przemocy.

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Osobą dotkniętą przemocą w rodzinie może być każdy!, a w szczególności:

 • współmałżonkowie,
 • partnerzy w związkach nieformalnych,
 • dzieci,
 • osoby starsze,
 • osoby niepełnosprawne.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

 • Przemoc fizyczna, np. bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie, policzkowanie.
 • Przemoc psychiczna, np. obrażanie, wyzywanie, wyśmiewanie, szydzenie, okazywanie braku szacunku, poniżanie w obecności innych osób, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi, poddawanie stałej krytyce.
 • Przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi.
 • Inny rodzaj zachowań, np. zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Borsucza 2,   tel. 85 740 39 10
 2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku, ul. Włókiennicza 7,       tel. 85 744 50 28 lub 85 744 50 27
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda 8,   tel. 85 678 31 00 lub 85 678 31 19
 4. Pogotowie Rodzinne przy ul. Gajowej 79 w Białymstoku, tel. 85 652 54 94 Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA Odział Białostocki
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 23, tel. 85 742 81 55

 

TELEFONY ALARMOWE, INTERWENCYJNE ORAZ INFORMACYJNE

 1. Telefon 997, 112
 2. Niebieska Linia – 801 12 00 02
 3. Kryzysowy Telefon Zaufania – 116 23
 4. Poradnia telefoniczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie – 22 668 70 00
 5. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111
 6. Lokalne telefony zaufania, interwencyjne lub informacyjne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie – 192 88 ( 18.00 – 4.00)

 

 


Zachęcamy Państwa gorąco do lektury i podzielenia się informacją z osobami, które mogą być zainteresowane uporządkowaniem i poszerzeniem swojej wiedzy o zjawisku dostępu dzieci i młodzieży do pornografii w Internecie.

Poradniki są dostępne na stronach

Bezpieczne technologie.

Chrońmy dzieci przed pornografią

Ministerstwo Zdrowia zachęca do wykorzystania upowszechniania wśród rodziców treści zawartych w powyższych publikacjach.


 • Dziennik elektronicznySprawdź swoje oceny Nasi AbsolwenciNasi byli uczniowie WydarzeniaZobacz co będzie w szkole... RekrutacjaDołącz do nas! GaleriaZdjęcia z życia szkoły... Nasz profil na FacebookuLubię To! Kalendarz SzkolnyZobacz plan na cały rok... Nasze sukcesyZobacz osiągnięcia naszych uczniów... Tenis stołowyNasi sportowcy... Zajęcia pozalekcyjne...Dla każdego coś dobrego... Nasze ProjektyZobacz projekty realizowane w naszej szkole... Plan LekcjiAktualny plan zajęć... Młodzieżowa Drużyna PożarniczaMDP

   

© 2015 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym.
Projekt i realizacja: whitehill.eu

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Zamknij