Dla rodzica

Szanowni Rodzice,
proszę o zapoznanie się z listem Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji. Dotyczy on przeciwdziałania zażywaniu substancji potocznie nazywanych „dopalaczami”.

List Głównego Inspektora Sanitarnego i Komendanta Głównego Policji do rodziców


Wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży!

Projekt Cyfrowobezpieczni


Szanowni Rodzice, zachęcamy do zapoznania się z problematyką

Zapobieganie i zwalczanie wszawicy u dzieci i młodzieży

http://www2.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m15&mi=739&mx=0&ma=31400 – komunikat Ministerstwa Zdrowia

http://problem-z-glowy.pl/strefa-rodzicow/


Szanowni Rodzice uczniów klas III gimnazjum!

 Bardzo proszę o zapoznanie się z Komunikatem dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018 (treść w załączniku – EG 2018 Komunikat o dostosowaniach).

Z poważaniem,

Ewa Rzemieniecka

p.o. dyrektora szkoły


Bezpieczne korzystanie z zasobów internetu przez uczniów, w tym z gier komputerowych:

• Określ zasady dotyczące czasu, jaki twoje dziecko może przeznaczać na gry
komputerowe.
• Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni, np. w piątki i niedziele, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
• Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
• Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci w tym pomóc system oceny gier PEGI www.pegi.info
• Zwróć uwagę, czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
• Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
• Sprawdź, czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
• Pamiętaj, że istnieją minigry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
• Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami. Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań

Gdzie uzyskać pomoc?

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111
Pomoc telefoniczna dla rodziców 800 100 100

Ulotka-gry komputerowe


Szanowni Państwo,

wspólnie z innymi instytucjami z terenu gminy Dobrzyniewo Duże realizujemy Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Dobrzyniewo Duże na lata 2012 – 2020.

Zjawisko przemocy w rodzinie przybiera różne formy i może przydarzyć się każdemu. Osoby, których dotyczy ten problem muszą szukać pomocy instytucji świadczących profesjonalną pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, psychiatryczną i prawną.

Poniżej zamieszczamy informacje, które być może przydadzą się Państwu w walce o życie bez przemocy.

Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze zm.) przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (w rozumieniu art. 115 § 11 Kodeksu karnego), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

Osobą dotkniętą przemocą w rodzinie może być każdy!, a w szczególności:

 • współmałżonkowie,
 • partnerzy w związkach nieformalnych,
 • dzieci,
 • osoby starsze,
 • osoby niepełnosprawne.

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to:

 • Przemoc fizyczna, np. bicie, popychanie, szarpanie, kopanie, duszenie, policzkowanie.
 • Przemoc psychiczna, np. obrażanie, wyzywanie, wyśmiewanie, szydzenie, okazywanie braku szacunku, poniżanie w obecności innych osób, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi, poddawanie stałej krytyce.
 • Przemoc seksualna, np. wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych zachowań seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi.
 • Inny rodzaj zachowań, np. zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków.

INSTYTUCJE UDZIELAJĄCE POMOCY RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ:

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Borsucza 2,   tel. 85 740 39 10
 2. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Białymstoku, ul. Włókiennicza 7,       tel. 85 744 50 28 lub 85 744 50 27
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku, ul. Malmeda 8,   tel. 85 678 31 00 lub 85 678 31 19
 4. Pogotowie Rodzinne przy ul. Gajowej 79 w Białymstoku, tel. 85 652 54 94 Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny PSPiA KLANZA Odział Białostocki
 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie Dużym, ul. Białostocka 23, tel. 85 742 81 55

 

TELEFONY ALARMOWE, INTERWENCYJNE ORAZ INFORMACYJNE

 1. Telefon 997, 112
 2. Niebieska Linia – 801 12 00 02
 3. Kryzysowy Telefon Zaufania – 116 23
 4. Poradnia telefoniczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie – 22 668 70 00
 5. Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży – 116 111
 6. Lokalne telefony zaufania, interwencyjne lub informacyjne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie – 192 88 ( 18.00 – 4.00)

 

 


Zachęcamy Państwa gorąco do lektury i podzielenia się informacją z osobami, które mogą być zainteresowane uporządkowaniem i poszerzeniem swojej wiedzy o zjawisku dostępu dzieci i młodzieży do pornografii w Internecie.

Poradniki są dostępne na stronach

Bezpieczne technologie.

Chrońmy dzieci przed pornografią

Ministerstwo Zdrowia zachęca do wykorzystania upowszechniania wśród rodziców treści zawartych w powyższych publikacjach.


 • Dziennik elektronicznySprawdź swoje oceny Nasi AbsolwenciNasi byli uczniowie WydarzeniaZobacz co będzie w szkole... RekrutacjaDołącz do nas! GaleriaZdjęcia z życia szkoły... Nasz profil na FacebookuLubię To! Kalendarz SzkolnyZobacz plan na cały rok... Nasze sukcesyZobacz osiągnięcia naszych uczniów... Tenis stołowyNasi sportowcy... Zajęcia pozalekcyjne...Dla każdego coś dobrego... Nasze ProjektyZobacz projekty realizowane w naszej szkole... Plan LekcjiAktualny plan zajęć... Młodzieżowa Drużyna PożarniczaMDP

   

© 2015 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym.
Projekt i realizacja: whitehill.eu

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Zamknij