Świetlica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KARTA zgłoszenia dziecka do świetlicy

    UPOWAŻNIENIE do odbioru dziecka

    Regulamin świetlicy szkolnej

W naszej świetlicy pracuje pani Urszula Adamska-Pieśniak oraz nauczyciele SP i PG (według przydzielonych godzin).

Świetlica w naszej szkole pracuje w godz. 7:00 – 16.00, zapewnia uczniom opiekę przed zajęciami lekcyjnymi jak i po nich. To właśnie tu w bezpiecznym i miłym otoczeniu dzieci mogą odpocząć zrelaksować się i odrobić lekcje. Czas spędzony w świetlicy sprzyja też wszechstronnemu rozwojowi dziecka, nadrabianiu opóźnień w tym zakresie.
Zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości dzieci, rozwijają ich umiejętności. Zajęcia te prowadzone są według bloków tematycznych, zaplanowanych na poszczególne tygodnie.
Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci – rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględniają też tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych.

 


Zadania do realizacji w ciągu całego roku  szkolnego

1. Wdrożenie uczniów do samodzielnej i zorganizowanej pracy związanej z odrabianiem zadań domowych:

 • doskonalenie techniki czytania,
 • pomoc w odrabianiu prac domowych,
 • wyrównywanie braków programowych w konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
 • organizowanie pomocy koleżeńskiej.

2. Zapewnienie uczniom opieki wychowawczej i racjonalnego żywienia:
zorganizowanie materiałów potrzebnych do pracy,

 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia w stołówce szkolnej,
 • współpraca z pedagogiem i Gminnym Ośrodkiem  Pomocy Społecznej w Dobrzyniewie

Dużym w celu zapewnienia opieki oraz posiłków w stołówce szkolnej uczniom z rodzin o trudnej sytuacji materialnej.


3. Dbałość o kulturę życia codziennego, higienę spożywania posiłków w stołówce szkolnej, zachowania się w szkole.

4. Rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizowanie zajęć w tym zakresie.
5.  Organizowanie konkursów w świetlicy.
6. Kształtowanie otwartości i kreatywności poprzez dyskusje, pogadanki, luźne wypowiedzi.
7. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania (kultura osobista, kultura słowa)
8. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dziecka przy zabawie, grze, nauce.
9. Organizowanie gier dydaktycznych, zabaw i zajęć ruchowych.
10. Przygotowanie w ramach zajęć świetlicowych elementów dekoracji i wystroju szkoły, gazetek ściennych.


Formy pracy z dziećmi w świetlicy szkolnej

1. Gry i zabawy
2. Czytelnictwo
3. Żywe słowo i teatralne formy pracy
4. Zajęcia umuzykalniające
5. Zajęcia plastyczne i prace ręczne
6. Imprezy i uroczystości
7. Zajęcia na świeżym powietrzu


Do najważniejszych zasad stosowanych w naszej pracy świetlicowej z dziećmi można zaliczyć zasady:

 • akceptacji i uznania,
 • elastyczności , różnorodności zajęć,
 • przemienności zajęć ruchowych z innymi zajęciami,
 • dostosowanie rodzaju zajęć do potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci,
 • rozbudzanie aktywności twórczej dzieci,
 • indywidualnego podejścia do dziecka,
 • celowości, ciągłości i systematyczności pracy,
 • samodzielności współodpowiedzialności dzieci za porządek w trakcie zajęć,
 • poszanowanie godności i indywidualności dziecka,
 • tworzenia bliskiego kontaktu emocjonalnego, empatii (życzliwości, zaufania i otwartości).

 • Dziennik elektronicznySprawdź swoje oceny Nasi AbsolwenciNasi byli uczniowie WydarzeniaZobacz co będzie w szkole... RekrutacjaDołącz do nas! GaleriaZdjęcia z życia szkoły... Nasz profil na FacebookuLubię To! Kalendarz SzkolnyZobacz plan na cały rok... Nasze sukcesyZobacz osiągnięcia naszych uczniów... Tenis stołowyNasi sportowcy... Zajęcia pozalekcyjne...Dla każdego coś dobrego... Nasze ProjektyZobacz projekty realizowane w naszej szkole... Plan LekcjiAktualny plan zajęć... Młodzieżowa Drużyna PożarniczaMDP

   

© 2015 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dobrzyniewie Dużym.
Projekt i realizacja: whitehill.eu

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Zamknij